Mura Árja Nemzetközi Kenutúra Nyomtatás

MURA WEEKEND NEMZETKÖZI VADVÍZI

KENUTÚRA 2024.

Vízitúra táv:107.fkm.- 45.fkm.(ww1) = 62 fkm.

Bad Radkersburg (Austria) - Muraszemenye

 

 

Mura Weekend Nemzetközi Vadvízi Kenutúra időpontjai:

2024.Június.15-16

2024.Július.13-14

2024.Augusztus.3-4

2024.Szeptember.7-8

2024.Október.5-6

 

j

AZ ODYSSEYS KENU CLUB & "ZALA ZÖLDJE,MURA ÁRJA" EGYESÜLET

NEMZETKÖZI VÍZITÚRÁJA

Az Odysseys Kenu Club által kidolgozott vizitúra útvonal

1989

Amit a Mura Weekend Nemzetközi Kenutúráról elméletben tudni érdemes:

A  Mura Weekend Nemzetközi Kenutúra alapjait 1992-ben, tetteivel Egyesületünk,az Odysseys Kenu Club lelkes kis csapata vetette meg.

Az 1992-ben lebonyólított 1.Mura Odysseys Vadvízi Kenutúránk előzményei az 1980-as évek végéig nyúlnak vissza.Az 1987-tól 1990-ig terjedő időszakban megrendezett sikeres Rába Kenutúráink áldásos hatásaitól felbuzdúlva,megyénk fő folyója,a Mura került Odysseys figyelmének középpontjába.

Az első evezőcsapásokat a Murán 1989-ben "követtük" el.De ez a szárnypróbálgatás korántsem ment simán.Azokban a régmúlt időkben,a kezdetek-kezdeténél,még nem is sejtettük,hogy micsoda nehézségek,viszontagságok várnak ránk a Mura partján,illetve örvénylő vízén.De minden nehézségnek,ember-alkotta embertelen szabálynak ellenszegült fiatalságunk ereje,hite,hogy az oktalan félelmeket,jogtalan gátakat el nem ismerve,végül is legyőzze amazokat.

A fő nehézség,a hajthatalan kerékkötő,a Határőrség volt:

Azt hogy feltárjuk,megismerjük a Murát azt mi sziklaszilárdan eltökéltük...viszont a Határőrség ennek az ellenkezőjét tökélte el és bulldog-szerű makacssággal közdött terveink megvalósulása ellen.

Minden a Murára vonatkozó papírformájú engedély-kérelmünkre,megvétózhatatlan,nemleges volt a válasz.Szigorú,még a született-bürokratákat is megszégyenítő jéghideg stílusban szajkózták a pecsétes papírok:

TILOS!

Nem adunk ki határvízi engedélyt!

TILOS!

Határsértés! Határ-rend sértés! Letartóztatás! Pénzbírság! Börtön! Tűzparancs! Fővesztés! Jószágvesztés!

TILOS!

és megint csak TILOS!

Hát még mindig nem világos,Balaton Poey úr,hogy menjenek a Mura helyett a Pokolba?!

De mi nem adtuk fel,rendületnelűl levelezgettünk tovább.A szó legszorosabb értelmében álló-háború alakult ki a két elszántan küzdő fél között.

Aztán megelégelve a meddő,a romantika elemi minimumait is nélkülőző levelezgetést,megpróbáltuk más eszközök bevetésével kikényszeríteni a jussunk - vagyis sikerre vinni a Mura dolgát,dolgunkat.

A megoldás kézenfekvő volt:

Para Bellum,jöjenek hát a kenuk!

Kenuinkkal,indultunk mi a Kerkán Kerkaszentkirálytól,a Murán Muraszemenyéről de az éjjel-nappal éberen vizslató Határőrség néhány alkalmat leszámítva,mindig fel majd letartóztatott bennünket.

Gyakorta megesett,hogy a szemközti-part Jugoszláv Granicárjai nagyokat derűltek,amikor a Határőrség éppen feltartóztatott,majd a Mura kies partjáról lovaskocsival a helyi laktanya udvarára szálított bennünket.

Természetesen ez a méltatlan bánásmód csak olaj volt a tűzre.Nekünk,mint első számú közellenségeknek,megjárva már Nagykanizsa,Zalaegerszeg,meg mit tudom én még melyik Határőr laktonyát nem...a Határőrség nem hagyott más vállasztást,minthogy törvényenkívüli státuszban és stilusban folytassuk tovább a Mura Felszabadításáért folytatott elkeseredett harcot.

És küzdelmünk nem is maradhatott eredménytelen...

A már 2 éve húzódó Szabadságharcunk alatt megismerkedtünk a Mura-menti horvátokkal.Ezek a derék emberek mindenben támogattak bennünket.Egy pohár ital mellett gyakorta beszélgettünk velük terveinkről,céljainkról.A horvát barátaink még azt is kijárták,hogy szóbeli engedélyt kaphassunk a helyi horvát határőr parancsnoktól,akinek nagy szerencsánkre jó messze,majd az osztrák határig elért a keze.Horvát testvéreink szelid unszolására döntöttünk úgy,ha a magyarok nem,akkor majd a horvátok igen...Vagyis feljebbről,az osztrák-határ közeléből indulva,a Murán hazánkba leérve majd kész tények elé állítjuk a makacskodó magyar hatóságokat.

Így is történt.

Mint már tudjátok,a sors úgy hozta,hogy azokban a Régi Szép Időkben még határvízi engedélyek nélkül kellett nekivágnunk az ismeretlen Murának.

Azokban a soha el nem homályosúló időkben,a dél-szláv konfliktus kezdetén,szlovénia megalapítása idején,a helyzet olyan kaotikus volt,- ma már belátom -,hogy a Határőr hatóságnak akadt más fontosabb dolga,nagyobb baja is,mint hogy velünk kenusokkal foglalkozzon - minő szentségtörés - nekünk határvízi engedélyt kiállítson,netán kiadjon.

Így hát némi hivatalos levelezgetés után,beletörődve a "papirtalanság"nem éppen áldásos,sőt egy kissé nyugtalanító állapotába,útközben néhány harckocsit is megelőzve a szlovén-osztrák határ közvetlen közelében fekvő Radenci (100.fkm,ww1.) határában tábort vertünk,majd másnap reggel kenuinkat a Mura domború,borszínű hátára löktük.(1.nap)

Már az első evezőcsapás után éreztük,hogy nincs többé visszaút...és hamarosan egy nem mindennapi történet  főszereplői leszünk.

Ekkor,1992 nyarán,itt a Nyugati Végeken, Radencinél,kezdetét vette az Új Ídőszámítás,a

Mura-Dráva-Száva Vízivilág Korszak

Aminek - hála Istennek"-még ma sincs vége.

2.nap:

Radenci:100.fkm.- Melinci:86.fkm.(ww1)

Az első napon,jó húzós vízeken lapátolva,szép kómótosan elértük Melincit,ahol egy "Gostlinában",a kissé meglepett de nagyon kedves szlovének és jéghideg "Zlatorogok" társaságában töltöttük el az estét.

3.nap:

Melinci:86.fkm.-Mursko Sredisce:70.fkm.-

Muraszemenye:45.fkm.(ww1)

Másnap,egyre szilajabb vízeken evezgetve,belefeletkezve a Mura csodájába,szép kényelmesen elértük a Mursko Srediscei hídat.A becsület úgy kívánta,hogy ha "papirok" nélkül is de azért csak kössünk ki,mutassuk meg a fizimiskánkat.A döntés,a kikötés,bölcsen a horvát oldalra esett.

Miután kikászálódtunk a  partra,meglepetten tapasztaltuk,hogy a horvát Granicárok már várnak bennünket.Ekkor már "leesett",hogy hiába álcáztuk magunket úszó fatuskónak,a nagy megtévesztés nem sikerült.Némi közös német-angol-horvát dadogás keverék után a nyilvánvalóan Vitéz és Törökverő Horvát Határőr Parancsnok megértette,hogy "sajna nema dozvolo"és leültetett minket a büfébe.Aztán telefonon felhívta Zagrebet.Némi tanakodás után szomorúan közölte velünk,hogy a háborús veszély miatt Zagreb nem ad,nem adhat engedélyt.

Ekkor a Murán átevezve szlovéniában próbálkoztunk.A frissen született államalakulat büszke gazdái ahelyett hogy segítettek volna bennünket a továbbhaladásban,a lendvai campingbe akartak minket kenustól száműzni,vagy talán mint vízi-nomádokat letelepíteni.Mielött a szlovén határőrőkkel végképp elmérgesedett volna a viszony,visszaeveztünk horvátországba.

Némi konyakozás után a mi Hősünk és Megmentők a Horvát Parancsnok,Isten áldja meg Őt bárhol is van...Zagrebbel folytatott meddő vita útán úgy döntött,hogy 'saját szakállára',a Gorican-i kollegája és a Horvát-Magyar Fegyverbarátság nevében leenged minket evezni Letenyéig.

Kikötése csupán annyi volt,hogy szlovéniában nem köthetünk ki...Még vagy három utolsót koccintás a Vitéz Horváttal és víznek eredtünk.Öreg és vak éjszaka volt már amikor Muraszemenyén kikötöttünk.

4.nap:

Következett Letenye:35.fkm.

Másnap néhány kölcsön biciklivel kitekertünk a horvátországi Goricanba,ahol a granicárok közölték velünk,hogy ennyi volt,ne tovább,mert Zagreb...a többit már ti is kitaláljátok.Így hát nem visszaélve az évezredes fegyverbarátsággal,másnap szomorúan átkullogtunk a Rábára.

Majd elfelejtettem mondani:

A letenyei Mura-hídon a magyar határőrség ijedtében kishíjján letartóztatott bennünket....

CODA

 Aztán történetünk hirtelen,meglepő fordulatott vett...

Még abban az évben,vagyis 1992 őszén behívattak a Nagykanizsa-i Határőr Parancsnokségra.Súlyos gondok felhőzték homlokomat,nyomták vállaimat,miközben egy állig felfegyverzett határőr szoros kiséretében a parancsnoki épület felé bandukoltam...szökni már késő,meg gyáva is...gondoltam magamban,és lenyomtam az Alezredes írodájának fényesre vixolt rézkilincsét.Az Alezredes háttal nekem az ablaknál állt.Hosszú-hosszú,tonna-súlyú percek leteltével a "Határ Úra"így nyilatkozott:

Igyunk egy konyakot...

Miután ittunk a "Végek Úra" így szólt hozzám: Nézze fiam...Tudomásunk szerint,maguk már vagy 3 éve harcolnak a határőreim ellen,ott lenn a Murán.Nem volt szép dolog a legutobbi akciójuk sem...tudja,hogy súlyos büntetést érdemelnének,ugye?...hümmm...de én valahogy mégis becsülöm magukat...a harcot becsülöm,hogy nem adták fel...Ezért,ha legközelebb mennek hajózni,vagy mi,bíztosíthatom,hogy kapnak határvízi engedélyt...dozvolot-motyogtam önkéntelen magam elé.

Hazafelé nem siettem.Fene-nagy jókedvemben egyre csak azt ismételgettem,hogy nem adtuk fel és nem adtuk fel...De hogy adhattuk volna fel,amikor a

Mura sem adja fel...mert Ő soha sem adja fel.

Folyik valahonnan,valahová,ahogy az életünk is folyik ebben a furcsa,nagyon-nagyon furcsa de mégis oly édes világban.

Azóta a dolgok rendeződtek,mind a hatóságok,mind a Mura-mentiek szeretettel látnak mindenkit.Büszkén mutatják meg nektek és mindenkinek,a főldre szállt csodát a Murát....és persze bennünket,akik részt vettünk a Mura Felszabadításáért folytatott,mára már kedves emlékké lett édes Szabadságharcban.

Kedves Érdeklődő! Ne sokat töprengj hát te sem.

Legyél hát te is a szerencsések között.

Izleld meg a jeges sodrú,fekete folyó a Mura habjait,alpi jellegű ellenállhatatlan erejét.Ismerd meg a horvát és a szlovén vendégszeretet,a Levidék-i magyarok legendás emberségét,segítőkészségét - és ezen élmények hatására gazdagabban,boldogabban térsz majd otthonodba,haza.

Tarts hát velünk te is.

Kalandra fel!

MURA WEEKEND NEMZETKÖZI KENUTÚRA 2024.

Vízitúra Útvonal:

Bad Radkersburg 107.fkm. - Muraszemenye 45.fkm.

    Ausztria-Szlovénia-Horvátország-Magyarország

Vízitúra útvonal:

 

1.nap:Bad Radkersburg-Mursko Sredisce (Slo.-Hr.) 

107.-71.fkm.(ww1.)

 

2.nap:Mursko Sredisce-Muraszemenye (Hr.-H.)

71.-45.fkm.(ww1.)     

 

A vízitúrát naponként is lehet teljesíteni.

Maximált létszám nincs.

A részvételidíj:10.000ft./nap/fő

Teljes vízitúra:20.000ft./2 nap/fő

 

A részvételi díjban bennefoglaltatik:kenuk+evezők,a túravezetés,a szabvány szerinti úszómellények,engedélyek,valamint a szállítás díja és a kisérő autó biztosítása is.Szombat este bográcsos vacsorát is készitünk közösen.Maximális létszám:24 fő.Nevezési határídó:30 nappal a vízitúra előtt.

Tegyetetek egy próbát és meglátjátok beleszerettek ebbe a sebes sodrú rakoncátlan Alpesi Folyóba, a Murába!

Hívjatok vagy írjatok bátran:

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon:06 20 463 0577

A Mura Weekend 2024 Nemzetközi Rendezvény minden korosztály számára ajánlott.

A legnagyobb szeretettel várunk benneteket.

Gyertek el!

Vár benneteket a szilaj Mura és persze az Odysses Kenu Club &

Zala Zöldje,Mura Árja Egyesület Csapata.

 

 Legyen ez egy csodálatos barátság kezdete.

Kalandra Fel!

                                             

                                                                                                                          

                                                                  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovább-->